Toz Toplama Sistemleri

Toz Toplama Sistemleri

Bazı endüstriyel tesislerde üretim esnasında toz partikülleri ortaya çıkmakta ve bu partiküller faaliyet alanları için önemli tehditler yaratmaktadır. Üretim yapılan alanlarda üretim faaliyetlerine bağlı olarak oluşan toz toplanmadığı ve temizlenmediği sürece faaliyet alanı için bir sorun teşkil etmektedir. Bunun için faaliyet alanını gözle görülen ya da görünmeyen bu toz partiküllerinden temizleyebilmek için toz toplama sistemleri kurulmaktadır. Toz toplama sistemleri endüstri tesislerinin faaliyet alanında oluşan zararlı tozları toplayarak bir filtreleme aşamasından geçirmekte ve ortamdan uzaklaştırmaktadır. Bu sistemlerin kurulabilmesi için faaliyet alanının büyüklüğüne göre bir planlama yapılmaktadır. Bu planlamaya göre tesisin belirli bölgelerine yerleştirilen toz toplama makina ve ekipmanları sayesinde oluşan toz belirli bir noktada toplanmaktadır.

Toz toplama sistemleri ne işe yarar?

Bazı endüstriyel tesislerde çalışma ortamında insan sağlığını tehdit edebilecek düzeyde toz oluşmaktadır. Oluşan bu tozun ortama yayılmadan önce tek bir noktada toplanarak dışarı atılması gerekir. Çünkü bu testlerde oluşan gözle görülen veya görülmeyen Tozlar öncelikli olarak insan sağlığı açısından çok büyük bir tehdit unsurudur. Aynı zamanda çevre kirliliğini tetikleyen Etkin durumlardan birisidir. Dolayısıyla endüstriyel makinaların çalışmasıyla ya da insan hareketi sonucunda ortaya çıkan tozun insan ve çevre açısından sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulabilmesi için kesinlikle yok edilmesi gerekmektedir. Bunun için her bir tesise özel olarak planlanan toz toplama sistemleri kurulmalıdır. Endüstriyel tesislerde üretimin bir parçası olarak toz partikülleri oluşabilmektedir ve bu durum hem sağlık açısından hem de çalışma verimliliği açısından olumsuz durumlar ortaya çıkarabilmektedir.  İnsanların yoğun toz içerisinde çalışması sağlığı tehdit eden önemli unsurlardandır. Yoğun toza maruz kalan bir havayı solumak ve bu tür bir havaya sahip olan bir işletmede çalışmak insanların sağlığını önemli ölçüde etkileyecek ve çalışma performanslarını düşürecektir. Aynı zamanda yoğun toza maruz kalan bir fabrika alanında yapılan her tür faaliyet bu durumdan olumsuz etkilenecek Bir Gün geçtikçe üretim kapasitesine dahi olumsuz etkiler yaratacaktır.  Her gün oluşan toz temizlenmediğinde üstüne bir yenisi eklenecek ve belirli bir süre sonunda bu tozun faaliyet alanından temizlenmesi mümkün olmayacak bir boyuta ulaşacaktır.  Bu durumların önüne geçebilmek için üretim faaliyetleri devam ederken aktif olarak çalışan ve oluşan toz ortama yayılmadan hemen yok eden toz toplama sistemlerinin kuruluyor olması gerekmektedir. Kayer Makina her bir endüstriyel tesis için özel projelendirilmiş toz toplama sistemleri kurmakta ve üretmektedir. Bu işletmelerde çalışan insanların sağlığını koruyabilmek ve üretim faaliyetlerinin aksamadan devam edebilmesini sağlamak için uzman bir ekip tarafından tesise özel bir planlama yapılmakta ve bu planlama doğrultusunda her bir tesis için en ideal toz toplama sistemleri oluşturulmaktadır.

Toz toplama sistemleri nerelerde kullanılır ?

Endüstriyel alanda üretim yapan bazı sektörlerde üretim faaliyetleri aşamasında toz oluşumu kaçınılmazdır. Özellikle otomotiv sektörü, plastik ve ambalaj sektörü, ağaç ve kereste işleri, Seramik Tesisleri, çimento ve demir çelik üretim yapan firmalar ve lastik üretimi gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar üretim aşamasında yoğun toza maruz kalan firmalardır. Bu alanlarda çalışan tüm üretim tesislerinde oluşan tozun anlık olarak bir noktada toplanması ve tesis dışına çıkarılması gerekmektedir. Bu tür tesislerde oluşan tozdan kurtulabilmenin tek ve en etkin yolu toz toplama sistemleri kurdurmaktır.

Kayer Makine Toz Emme Sistemleri

Kayer Makine Toz Emme Sistemleri bünyesinde tesislere özel toz toplama sistemleri kurulmaktadır. Bunun için firma bünyesinde görev alan uzman bir ekip tarafından öncelikli olarak tesiste bir keşif yapılmaktadır. Yapılan bu keşfin amacı tesisteki toz yoğunluğunu tespit edebilmek ve bu yoğunluğa göre hangi ekipmanların kullanılması gerektiğine karar vermektir. Çünkü bir işletmede kullanılacak toz toplama sistemlerinden verim alabilmek için tesisin büyüklüğüne ve toz yoğunluğuna göre doğru makinaların kullanılması gerekmektedir. Yapılan keşif ve planlamanın ardından tesisin ihtiyaç duyduğum doğru toz emme makinaları belirlendikten sonra kurulum süreci başlamaktadır.

 

Pelet Fabrikası Toz Toplama Sistemi

Pelet üretim tesislerinde, üretim yapılan ortamda ciddi anlamda toz oluşabilmektedir. Özellikle döküm ve yükleme sırasında oluşan toz miktarı bir hayli artmaktadır. Kayer Makina olarak tecrübeli ekibimiz ile Pelet Fabrikalarında ve üretim tesisi içerisinde oluşan toz ve dumanı ortadan kaldırmaktayız. Pelet Fabrikası Havalandırma.

 

Dökümhane Toz Toplama

Yılların verdiği tecrübe ile dükümhane toz toplama,  dökümhane havalandırma dendiği zaman en tecrübeli firmalar arasındayız. Dökümhane havalandırma ve dökümhane toz toplama konusunda uzman ekiplerimiz ile kalıcı çözümler üretiyoruz. 

Kayer Makina Toz Toplama Sistemleri

KY Serisi

V Serisi