Havalandırma Sistemleri

Havalandırma Sistemleri

Havalandırma sistemleri her tür yaşam alanında ortam havasının çok daha sağlıklı ve taze olmasını sağlayan sistemlerdir. Ev veya işyeri gibi küçük yaşam alanlarında klima ve benzeri ekipmanlarla sağlanan hava sirkülasyonları daha büyük tesislerde kurulan havalandırma sistemleri ile sağlanmaktadır. Bazı kapalı mekanlarda çok sayıda insanın bulunması veya bazı endüstriyel ortamlarda faaliyetler nedeniyle kirlenen havanın sürekli veya geçici olarak yenilenmesi gerekmektedir. Bu yenilenme yapılırken ortam havasında olması gereken sıcaklık ve nem değeri dış hava şartlarından bağımsız bir şekilde sabit bir değerde tutulmalıdır. Bunun için ortam koşullarına uygun şekilde projelendirilen bir havalandırma sisteminin aktif olarak faaliyet göstermesi gerekmektedir.

Havalandırma sistemleri nedir ?

İnsanların, araçların ya da endüstriyel ekipmanlar yoğun olarak bulunduğu ortamlarda ortam havasına ısı, su buharı, karbondioksit gazı ve hoş olmayan kokular gibi olumsuz etkiler bırakılmaktadır. Çok sayıda insanın aynı anda bir ortamda bulunması, birden fazla aracın kapalı bir alanda aktif olarak bulunması ya da bazı endüstriyel ekipmanları kapalı alanlarda sürekli çalışıyor olması ortam havasının hızlı bir şekilde kirlenmesini sağlayacaktır. Bu tür etkiler nedeniyle ortam havasındaki gaz ve duman kirliliği artacak ve bu ortamlarda taze havaya ihtiyaç duyulacaktır. Bunu sağlayabilecek tek ve en etkili yöntem ise yeterli düzeyde kurulmuş havalandırma sistemleri olacaktır.

Havalandırma sistemlerine neden ihtiyaç duyulur ?

Faaliyet alanı ne olursa olsun insanların, araçların ya da endüstriyel ekipmanların aktif olarak kullanıldığı kapalı alanlarda havalandırma sistemlerine her zaman ihtiyaç vardır.  Bu gerekliliğin en önemli nedenlerinden bazıları şöyledir; İnsanlar bulundukları ortamlarda solunum yaparak, ısı yayarak, terleyerek, koku yayarak ya da sigara içerek ortam havasının bozulmasına neden olmaktadır. Sürekli insan sirkülasyonunun olması ortam havasının doğal yollar ile temizlenmesine olanak sağlamamaktadır. Dolayısıyla bu ortamlarda havalandırmaya dair bir sistemin bulunması gerekmektedir. Endüstriyel tesislerde üretim aşamasından başlayarak satış aşamasına kadar devam eden süreçte ortaya zararlı tozlar, gazlar ve kokular çıkabilmektedir. Faaliyet alanının temiz bir havaya sahip olabilmesi için bu alanlarda havalandırma sistemlerinin kullanılması gerekmektedir. Araçların yoğun bulunduğu alanlarda egzoz gazı nedeniyle önemli bir hava kirliliği oluşmaktadır. Bu ortamlarda havanın doğal yöntemler ile temizlenmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle havalandırma sistemleri kullanılmalıdır. Havalandırma sistemlerine olan ihtiyaç aynı zamanda yapılan birçok bilimsel araştırma sonucunda da açık bir şekilde belirtilmektedir. Özellikle halka açık binalarda iç hava kirliliği yoğun derecede tespit edilmektedir. Ve bu tür mekanlarda iç hava temizliği hem insan sağlığı hem de çevre kirliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu tür mekanlarda gerekli tespitlerin profesyonel olarak yapılması ve bu tespitlere bağlı olarak en ideal havalandırma sistemlerinin kurulması gerekmektedir.

 

Havalandırma sistemleri ne işe yarar ?

Havalandırma, kapalı bir mekanda kullanılan kirli havanın yerini temiz havanın alması demektir. Kapalı ortamlarda kullanılan hava kalitesi oldukça düşüktür. Kullanılan hava içerisinde kirleticiler bulunmakta ya bu kirleticiler insan sağlığını ve konforunu önemli ölçüde tehdit etmektedir. Ortamda bulunan kirli havanın kirletici içermeyen taze ve yeni hava ile değiştirilmesi havalandırma sistemleri ile sağlanmaktadır. Havalandırma sistemleri sayesinde temiz hava içeri alınarak iç mekana orantılı bir şekilde dağıtılması sağlanmaktadır. Bu esnada içeride bulunan kullanılmış kirli hava mekan dışına atılmaktadır. Sağlanan bu sirkülasyon sayesinde ortam havası sürekli olarak temiz ve taze tutulmaktadır. Havalandırma sistemleri yoğun hareketliliğin olduğu Kapalı mekanlarda mutlaka bulundurulmalıdır. Bu ortamlarda mekanın kapalı olması bir Doğal havalandırma yöntemlerinin yoğun sirkülasyona yeterli kalmaması nedeniyle ortamda zararlı gazlar, uçucu maddeler ve kirli hava faktörleri hızla oluşabilmektedir. Oluşan bu olumsuz etkiler ortamdaki hava kalitesini düşürmekte ve insanların bu alanlarda sağlıksız ve konforsuz kalmaları sağlanmaktadır. Aynı zamanda ortam ısısının artmasına neden olmaktadır. Bu olumsuz etkilerin önüne geçebilmek için doğru bir havalandırma sistemi kurulmalıdır. Kayer Makina olarak havalandırma sistemleri alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren firmalardan birisidir. Her tür kapalı ortam için gerekli olan kapasitede havalandırma sistemleri kurularak ortam havasının elverişli koşullara ulaşması sağlanmaktadır.

Havalandırma sistemleri nasıl çalışır ?

Havalandırma sistemleri farklı bazı yöntem ve teknikler ile çalışmaktadır. Her bir havalandırma sisteminin kapasitesi kullanıldığı alana göre belirlenmekte ve planlanmaktadır. Havalandırma sistemlerinin kullanıldığı alan ne tür bir faaliyet için kullanılıyor olursa olsun ya da hangi büyüklükte olursa olsun bu sistemlerin tek bir çalışma prensibi bulunmaktadır. Ve kurulan tüm sistemler bu çalışma prensibine uygun şekilde projelendirilmektedir. Havalandırma sistemleri sayesinde kapalı bir mekanda bulunan kirli havanın dışarı çıkarılması ve onun yerine atmosferdeki temiz havanın alınarak orantılı bir şekilde mekana dağılması sağlanmaktadır.  Bunun sağlanabilmesi için mekan içerisinden geçirilecek bir hava akışının yaratılması gerekir. Mekan içerisinde hava akışının oluşturulması için Bazı etkenler zor oynamaktadır. Bir hava akışının oluşturulabilmesi için;  

 • Hava basıncı
 • Hava akışının hızı 
 • Hava akışının mekan içerisinde izlediği yol 
 • Mekan içindeki engeller  

havalandırma sistemleri kurulurken baz alınan detaylardır.  Bir mekanda havalandırma sistemi kurulurken havanın yüksek basınçlı noktadan alçak basınç noktaya doğru ilerlediği bilinmekte ve hava sirkülasyonunu sağlamak için bu değerlere göre bir planlama yapılmaktadır. Kapalı bir mekanda hava sirkülasyonu yaratabilmek için temiz havanın mekana girdiği nokta ile kirli havanın mekanından çıktığı nokta arasında bir basınç farkının oluşması gerekmektedir. Bu basınç farkı ne kadar yüksek olursa hava sirkülasyonu o oranda artacak ve daha yüksek verimlilik elde edilecektir. Havalandırma sistemleri kurulurken bu bilimsel veriler baz alınmakta ve plan ve proje aşamasında yapılan değerlendirmeler bu yönde olmaktadır. Kapalı alanlarda kurulacak olan havalandırma sistemlerinden maksimum düzeyde verimlilik alabilmek için çalışma prensipleri yönünde profesyonel uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Kayer Makina bu alanda görev alan deneyimli ve bilgili ekipleri aracılığı ile her bir mekan için ayrı ayrı tespit ve keşif çalışması yapmakta ve bu verilere göre en ideal sistemlerin kurulumunu sağlamaktadır.

 

Havalandırma sistemleri nerelerde kullanılır ?

Her bir farklı mekan için kurulan havalandırma sistemleri o mekana özel şekilde planlanmakta uygulanmaktadır. Çünkü her bir ortamın alan büyüklüğü, ortam yoğunluğu, ortamda bulunan doğal havalandırma sistemlerinin varlığı birbirinden farklıdır.  Bu farklılıklar kurulacak olan havalandırma sistemlerinin kapasitesini direkt olarak etkilemektedir. Bu nedenle mekanı özel bir projelendirme yapılmakta ve bu proje doğrultusunda havalandırma sistemleri kurulmaktadır. Ancak bundan önce ne tür mekanların havalandırma sistemlerine ihtiyaç duyduğunun bilinmesi gerekmektedir.  Her bir Kapalı ortam için bir havalandırma sistemine gerek vardır. Bazı kapalı ortamlar Doğal havalandırma yöntemleri ile temiz hava alabilirken bazı ortamların yapay havalandırma yöntemleri adı altında kurulan havalandırma sistemlerine ihtiyacı olacaktır. Havalandırma sistemlerine ihtiyaç duyulan alanlar şöyledir;
 

 • Garaj ve otoparklar,
 • Ticari mutfaklar,
 • Büyük mutfaklar,
 • Lokanta, kafeterya ve otel mutfakları,
 • Okullar,
 • Hastaneler,
 • Özel klinikler, 
 • Toplantı salonları,
 • Üniversite amfileri,
 • Anaokulu ve yuvalar 
 • Spor salonları,
 • Kapalı konser ve tiyatro salonları,
 • Sergi ve fuar alanları,
 • Alışveriş merkezleri,
 • Tuvaletler,
 • Çamaşırhaneler
 • Mağazalar,
 • Süpermarketler,
 • Sığınaklardır.

 

Tüm bu mekanlar için en verimli ve ideal havalandırma sistemlerinin kurulabilmesi için Kayer Makina tarafından yapılan projelendirmeler en doğru adım olacaktır.