Filtre Sistemleri

Endüstriyel Filtre Sismleri

Filtre Sistemleri

Endüstriyel tesislerde üretim aşamasında ortaya toz, duman ve koku gibi olumsuzluklar çıkabilmektedir. Üretim tesislerinin bu olumsuz maddelerden arındırılarak faaliyetlerine devam ediyor olması insan ve çevre sağlığı açısından çok önemlidir.  Üretim tesislerinin bu olumsuz etkenlerden temizleyecek en etkili yöntem filtre sistemleri olarak bilinmektedir. Her bir tesis için özel bir proje ile kurulan uygulamaya alınan filtre sistemleri düzenli çalışma sonucunda ortamdaki toz ve duman gibi tüm olumsuzlukları temizleyecek ve böylelikle sağlıklı bir faaliyet alanı oluşmasına olanak sağlayacaktır. Kapalı alanlarda ortamdaki havanın kalitesini ve temizliğini etkileyen iki önemli faktör bulunmaktadır. Bu faktörler şöyledir; Kapalı bir alanda bulunan cihaz ve ekipmanlardan dolayı ortamda yoğun bir toz ve hava kirliliği oluşabilmektedir. Bazı sektörlerde aşındırma yapan cihazlar toz partiküllerinin oluşmasına ve bunun tüm tesis alanına hızlı bir şekilde yayılmasına neden olur. Kapalı alanlarda dışarıdan giren hava, toz ve hızla yayılan polenler kirliliğe neden olabilmektedir. Özellikle sanayi kentlerinde yoğun bir hava kirliliği söz konusudur. Kirli havanın dış ortamdan iç ortama girmesi ile birlikte iç ortamda hava kalitesinde önemli bir düşüş yaşanmaktadır. Bu tür durumlarda kapalı iç ortamların hava kalitesini ve hava sıcaklığını ideal düzeylerde tutabilmek için filtre sistemleri kullanılmaktadır.  Kayer Makina toz toplama ve filtre sistemleri alanında faaliyet göstermektedir. Firma bünyesinde üretilen tüm makinalar farklı tesislerde filtreleme sistemlerinin en etkin şekilde kurulabilmesini sağlamaktadır. Her bir tesis için yapılan keşif çalışmalarının ardından bir projelendirme yapılmakta ve bu proje doğrulusunda tesislere ihtiyacı olan filtreleme sistemi Kayer Makine tarafından kurulmaktadır.

Filtre sistemleri nedir ?

Filtre sistemleri endüstriyel havalandırma uygulamalarından birisidir.  Endüstriyel ortamlarda faaliyet alanlarının genel havalandırması burada çalışan işçilerin sağlığını emniyetinin önemli ölçüde etkilemektedir. Çünkü endüstriyel ortamlarda oluşan toz partikülleri ve kimyasal kirleticiler ortamın hava kalitesini ve ısı kontrolünü olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle de endüstriyel alanlarda hava kalitesini ve sıcaklığını aynı düzeyde sağlayabilmek ve koruyabilmek için düzenli olarak çalışan filtre sistemleri ihtiyaç duyulmaktadır. Kapalı alanlarda kurulan filtre sistemleri sayesinde üretim nedeniyle oluşan ve yayılan ısının ideal sıcaklık düzeyine ulaşması sağlanırken aynı zamanda ortamda oluşan toz partikülleri ve yayılan gaz kirleticilerinin ortamdan uzaklaştırılması sağlanmaktadır.  Özellikle gaz ve partikül konsantrasyonunu yoğun olduğu endüstriyel alanlarda kaynak alanına veya bölgesel olarak kurulan filtreleme sistemleri toz ve gazın toplanarak dışarı atılmasına imkan sunmaktadır. Yoğun toz ve gaz kirleticilerin de maruz kalan üretim tesislerinde bu durum alanda çalışan insanların sağlığını tehdit eden çok önemli bir unsurdur. Bu nedenle filtreleme sistemlerinin öncelikli olarak insan sağlığını koruyabilmek adına verimli bir şekilde faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.  Çalışan insanların temiz hava soluyarak faaliyetlerini sürdürüyor olması onların sağlığı ve çalışma verimliliği açısından gereklidir.  Bu nedenle filtreleme sistemleri kullanılmaktadır.  Ve bu aşamada filtreleme sistemlerinin çevre kirliliği açısından da çok önemli bir faydası daha söz konusudur.  Şöyle ki; Endüstriyel tesislerde sürekli olarak faaliyet içerisinde olan hammadde ve ekipmanlardan dolayı ortamda yoğun bir toz ve gaz kirliliği oluşmaktadır. Oluşan bu yoğun toz ve gazın tek bir noktada toplanarak buradan dışarı atılması toz toplama sistemleri ile sağlanmaktadır. Ancak bu aşamada toz toplama sistemleri ile birlikte filtreleme sistemleri büyük önem taşımaktadır.  Çünkü toz partikülleri ile birleşen kirli havanın atmosfer atılabilmesi için bu gaz ve partiküllerin havadan ayrıştırılması gerekmektedir.  Çünkü bu ortamda oluşan toz ve kirli havanın direkt atmosfere üflenmesi olanaksızdır.  Bunun için filtreleme sistemleri hayati önem taşımaktadır. Çerde oluşan kirli hava ve partiküller filtreleme sistemleri sayesinde ayrıştırılmakta ve atmosfere atıldığı için çevreyi kirletecek etkilerden uzaklaştırılmaktadır.

Filtre sistemleri çeşitleri

Filtre sistemleri endüstriyel ortamlardaki gaz ve tozların filtrelenerek dış ortama atılmasını sağlamaktadır.  Bu sistemlerin verimli bir şekilde çalışabilmesi için her bir tesis için en doğru projelendirmenin yapılması gerekmektedir.  Çünkü farklı filtre sistemleri çeşitleri bulunmakta ve her ne kadar genel çalışma prensibi aynı olsa da her bir filtre sistemi Farklı bir hacme ve güce sahip şekilde işlemektedir.  Bu nedenle bir endüstri tesisinde fitre sistemlerin kullanılan alan ile birlikte burada hangi yoğunlukta toz ve gaz birikiminin oluştuğu gibi etkenler önem taşımaktadır. Kayer Makina tarafından kurulan filtre sistemleri öncelikli olarak uzman ekipler tarafından bir keşif aşamasından geçirilmektedir. Keşif, planlama ve projelendirme aşamasında her bir tesisin genel çalışma koşulları detaylı bir şekilde analiz edilmektedir.  Bu tesisin filtre sistemlerinden ne ölçüde bir verimlilik elde etmesi gerektiği ve ne beklediği tespit edilmektedir. Bu tespitler sonucunda doğru kapasitede en doğru filtre sistem çeşidi ile ortam temizliği maksimum düzeyde sağlanmaktadır.

En yaygın şekilde kullanılan filtre sistemleri çeşitleri şöyledir;

Siklonlar,
Patlaçlı (Jet Pulse) kartuş filtreler,
Patlaçlı (Jet Pulse) torba filtreler,
Patlaçlı (Jet Pulse) panel filtreler,
Sarsak motorlu torba filtreler,
Mobil filtreler,
Yağ tutucu filtreler,
Dik tip scrubberlar’dır. 

Filtre sistemleri nasıl çalışır ?

Filtre sistemleri farklı çeşitlerde üretilmektedir. Ancak her ne kadar farklı türde filtre sistemleri bulmuyor olsa da tüm sistemlerin çalışma prensibi birbiri ile benzerdir.  Endüstriyel alanlarda yapılan üretim esnasında ortaya çıkan tozun, gazın, dumanın ve kokunun hava emişi ile bu ortamdan alınarak fitre edilmesi filtreleme sistemlerinin ana çalışma prensibidir. Bu çalışma sisteminde öncelikli olarak endüstriyel ortamda oluşan toz ve gazların yüksek basınç sayesinde emiş borusu aracılığı ile bunkere girmesi sağlanır. bunkere giren toz ve gazlar bir reflektör yardımı ile aşağıya doğru yönlendirilir. Daha sonra bu tozlu gazların hızlı düştükten sonra ağır tanelerin dibe çökmesi sağlanır.  Daha hafif taneleri se filtreleme yöntemi sayesinde torbaların dış yüzeyine ulaşır. Endüstriyel ortamda bulunan tozlu hava bu malzemenin çeşidine ve debisine göre tercih edilen kartuş tüp veya torba filtreler de tutularak ayrıştırılmaya başlar. Filtre sistemlerinde asıl filtreleme işi torbalar tarafından yapılmaktadır. Torbaların diş yüzeyinden iç yüzeyine doğru hareket eden toz ve birikimler fitrelerin dış yüzeyinde kalır. Ve bu birikimlerde ayrıştırılan temiz hava filtrelerden geçerek fan yardımı ile emilir ve dışarı aktarılır.

Filtre sistemleri nerelerde kullanılır ?

Filtre sistemlerinin kullanıldığı farklı birçok sektör bulunmaktadır.  Özellikle üretim aşamasında yoğun toz ve gaz oluşumu bulunan sektörler için Bu sistemler neredeyse zorunlu bir gerekliliktir. Fitre sistemlerinin yoğun olarak kullanıldığı sektörler;

  • Dökümhane,
  • Çelikhane, 
  • Kerestecilik ve ağaç işleme,
  • Mobilya sektörü
  • Kimya sektörü,
  • Boya sektörü,
  • Tarım sektörüdür.

Bu sektörlerde üretim yapan tesisler hem üretim hem depolama alanlarında filtre sistemlerine ihtiyaç duymaktadır.

Kayer Makina filtre sistemleri alanında faaliyet göstermektedir. Firma bünyesinde üretilen makine ve ekipmanlar sayesinde üretim tesislerinde filtreleme sistemleri kurulmakta ve bu tesislerde hava kalitesi açısından hedeflenen maksimum verimlilik elde edilmektedir. firma çalışma prensipleri her bir tesis için uygulanmakta ve tesise özel projelendirme ile başarı elde edilmektedir.